rezerwuj taniej przez stronę internetową

kod rabatowy:
BAR

Informacja o dofinansowaniu z UE

Informacja o dofinansowaniu z UE

  1. Homepage
  2. Hotel
  3. Informacja o dofinansowaniu z UE

Beneficjent: HB Sp. z o.o. 

realizuje projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności firmy HB Sp. z o.o. poprzez rozbudowę obiektu hotelowo-rekreacyjnego o centrum profilaktyki chorób cywilizacyjnych”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele projektu:  poprawa konkurencyjności i innowacyjności HB Sp. z o.o. poprzez rozbudowę obiektu hotelowo-rekreacyjnego Hotel Barczyzna*** 
o innowacyjne centrum profilaktyki chorób cywilizacyjnych

 W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia (12 EPC) i wdrożenia innowacji:
- produktowych: nowej usługi Medical fitness w oparciu o terapię w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz udoskonalonej usługi
hotelowej,
- procesowych: procesu realizacji terapii profilaktyki chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie rehabilitacji i fizjoterapii, systemu do odzysku ciepła ze ścieków połączonego z układem akumulatora chłodu, technologii basenowej z zastosowaniem dyszy wielofunkcyjnej, technologii typu AMT dostosowującej nowy obiekt dla alergików,
- nietechnologicznej : organizacja w oparciu o zastosowanie technologii RFID UHF

Wartość projektu : 17 318 879,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 4 949 954,21PLN
Projekt realizowany w okresie 22.06.2016 – 31.01.2018 r.

Newsletter

Sign up to our newsletter
to recieve the best offers.

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy.

OK, close