Informacja o dofinansowaniu z UE

Informacja o dofinansowaniu z UE

  1. Homepage
  2. Hotel
  3. Informacja o dofinansowaniu z UE

Beneficjent: HB Sp. z o.o. 

realizuje projekt pn.

„Wzrost konkurencyjności firmy HB Sp. z o.o. poprzez rozbudowę obiektu hotelowo-rekreacyjnego o centrum profilaktyki chorób cywilizacyjnych”

w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Poddziałanie 1.5.2.

Cele projektu:  poprawa konkurencyjności i innowacyjności HB Sp. z o.o. poprzez rozbudowę obiektu hotelowo-rekreacyjnego Hotel Barczyzna*** 
o innowacyjne centrum profilaktyki chorób cywilizacyjnych

 W wyniku realizacji projektu nastąpi wzrost zatrudnienia (12 EPC) i wdrożenia innowacji:
- produktowych: nowej usługi Medical fitness w oparciu o terapię w zakresie profilaktyki chorób cywilizacyjnych oraz udoskonalonej usługi
hotelowej,
- procesowych: procesu realizacji terapii profilaktyki chorób cywilizacyjnych w oparciu o innowacyjne technologie rehabilitacji i fizjoterapii, systemu do odzysku ciepła ze ścieków połączonego z układem akumulatora chłodu, technologii basenowej z zastosowaniem dyszy wielofunkcyjnej, technologii typu AMT dostosowującej nowy obiekt dla alergików,
- nietechnologicznej : organizacja w oparciu o zastosowanie technologii RFID UHF

Wartość projektu : 17 318 879,68 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 4 949 954,21PLN
Projekt realizowany w okresie 22.06.2016 – 31.01.2018 r.

Newsletter

Sign up to our newsletter
to recieve the best offers.

In order to provide services at the highest level, the Website uses cookies saved in the browser's memory . Detailed information on the purpose of their use and the possibility to change cookie settings can be found in the Privacy Policy.
By clicking ACCEPT ALL, you agree to the use of technologies such as cookies and to the processing of your personal data collected on the Internet, such as IP addresses and cookie IDs, for marketing purposes(including automatically matching ads to your interests and measuring their performance) by HB SP.ZO.O., Barczyzna 12, 62-330, Nekla . You can change cookie settings in the settings.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved